ورزشكاراني كه قصد دارند كالري بسوزانند اگر در گرماي آفتاب، تمرينات خود را انجام دهند بهتر از محيطهاي كنترل شده سالن ورزش به هدف خود ميرسند.اين مطالعه كه روي 11 مرد ورزشكار انجام گرفته نشان ميدهد؛ وقتي اين افراد در فضاي گرم يعني حدود 36 درجه سيلسيوس تمرينات را انجام دادند در مقايسه با زماني كه در دماي پايينتر ورزش كرده بودند، بلافاصله پس از پايان تمرينات تمايل كمتري به خوردن داشتند و كمتر غذا ميخوردند.دكتر كيم گولفي، محقق دانشكده علوم ورزشي دانشگاه وسترن استراليا در اين باره اظهار داشت: يافتههاي ما نشان ميدهد اگر شما در فضاي گرمتر ورزش كنيد، گرايشتان به خوردن كاهش پيدا ميكند.وي افزود: به لحاظ تئوريك اين روش خوبي براي افرادي است كه قصد دارند وزن خود را كاهش دهند.محققان دريافتهاند؛ وقتي انسان در فضاي گرم تحرك شديد داشته باشد، معمولا مقدار پپتيد YY در خون وي افزايش مييابد كه هورموني است كه در مجاري گوارش ترشح ميشود و بعنوان نشانه سير شدن عمل ميكند.

شرح اين پژوهش در مجله آمريكايي «تغذيه باليني» منتشر شده است.

از این مطالب برای سلامتی ، بهبود شیوه زندگی و پیشگیری از بیماری های خود و عزیزانتان استفاده فرمایید و در صورتی که مطلب را مفید تشخیص دادید لطفا آن را به اشتراک بگذارید و ما را به دیگران معرفی نمایید .