مصرف قند وشکر به صورت مستقیم در ایجاد دیابت نقشی ندارد ولی به صورت غیر مستقیم و با افزایش سریع وزن منجر به دیابت می شود . به عبارت دیگر اضافه وزن و چاقی عامل اصلی دیابت می باشد و مصرف قند ها به علت ایجاد آن باعث دیابت می شوند . البته باید دانست که ایجاد دیابت تیپ 1 بصورت خود ایمنی اتفاق می افتد و سیستم ایمنی خود فرد لوز المعده را از بین می برد و ربطی به مصرف قند ها ندارد و دیابت مورد بحث ما نوع 2 می باشد .

از این مطالب برای سلامتی ، بهبود شیوه زندگی و پیشگیری از بیماری های خود و عزیزانتان استفاده فرمایید و در صورتی که مطلب را مفید تشخیص دادید لطفا آن را به اشتراک بگذارید و ما را به دیگران معرفی نمایید