گوشت مرغ منبعی سرشار از پروتیین و مناسب برای عضله سازی است . مرغ منبع خوب بدون چربیست به این معنی که چربی پایینی دارد . پروتیین شما را برای مدت زمان طولانی سیر نگه داشته و باعث کاهش وزن میشود.در واقع هر چهار گرم گوشت مرغ به طور تمام کمال 86 درصد پروتیین توصیه شده در رژیم غذایی را تامین میکند.